Shpërndaje në:

Në gjashtë pikat e konkluzës, të publikuar nga zëdhënësja e Federica Mogherinit, Maja Kocijançiç, BE kërkon nga Shkupi zyrtar të zbatojë në plotni Marrëveshjen e Ohrit të vitit 2001, si garanci për ruajtjen e raporteve ndëretnike në këtë shtet. 

1.Duke ripohuar përfundimet e saj lidhur me ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, të miratuar në dhjetor të vitit 2014 dhe në prill të 2015, angazhimi i BE-së në kuadër të agjendës së Selanikut dhe statusit të vendit kandidat të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, Këshilli rithekson shqetësimin e saj të thellë për situatën në vend, në veçanti mbi krizën e vazhdueshme politike.

2.Këshilli vëren pozitivisht përpjekjet e bëra nga liderët e partive lokale në takimet e fundit për të kërkuar dhe arritur zgjidhje në këtë kontekst, dhe mirëpret lehtësimin nga Komisioneri Hahn, si dhe nga anëtarët e Parlamentit Evropian.

3.Shënimet e Këshillit, si hapi i parë i rëndësishëm në trajtimin e krizës politike, marrëveshja e lehtësuar në Shkup më 2 qershor 2015. Kjo marrëveshje përcakton angazhime nga udhëheqësit e partive kryesore politike për të adresuar sundimin serioz të shqetësimeve ligjore, dhe mbeten të angazhuar për parime të procesit të anëtarësimit në BE dhe demokratizimin e vendit, duke përfshirë ruajtjen e marrëdhënieve të mira ndëretnike përmes implementimit të plotë të Marrëveshjes së Ohrit, dhe me forcimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore. Këshilli konsideron se marrëveshja e 2 qershorit është si bazë për diskutimet e ardhshme. Këshilli i bën thirrje partive politike që të jenë në interes të qytetarëve dhe të vendit, duke marrë përgjegjësitë e tyre përkatëse dhe masa të menjëherë drejt një zgjidhje të qëndrueshme, në mënyrë konstruktive të angazhohen në dialogun politik dhe të vazhdojnë me përpjekjet për të rivendosur besimin tek institucionet.

4. Këshilli i bën thirrje të gjitha palëve që të respektojnë marrëveshjen e 2 qershorit, dhe të zbatojnë të gjitha rekomandimet e Komisionit, duke filluar me prioritetet e reformave urgjente, në lidhje me sundimin sistematik të çështjeve të ligjit ose konfirmimin për daljen e menjëhershme nga kriza aktuale, duke përfshirë lidhjet për të mos shkelur të drejtat themelore, lirinë gjyqësore, lirinë e medias, zgjedhjet, korrupsionin dhe politizimin e institucioneve shtetërore dhe shtetin. Zbatimi i këtyre rekomandimeve do të monitorohet nga afër nga Komisioni. Reforma zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE / ODIHR-it është urgjentisht e nevojshme, me reformat e para sistematike, për ti kontribuar në sigurimin e një fushe të barabartë përpara zgjedhjeve të ardhshme, sjellja e lirë dhe e ndershme që do të jetë një tregues i rëndësishëm i reformave në këtë drejtim. Për më tepër, është e nevojshme sigurimi sa më i shpejt i një hetimi të plotë dhe të pavarur të materialit të zbuluar dhe çdo keq-bërje kriminale, me lidhje të plotë për një proces të rregullt, parimi i pavarësisë së gjyqësorit dhe prezumimi i pafajësisë.

5. Këshilli pret seancën e Këshillit të Stabilizim Asociimit që do të mbahet në korrik, ku do të presin raportimin e detajuar mbi veprimet konkrete të ndërmarra dhe të parapara në muajt e ardhshëm.

6.Duke theksuar nevojën për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, për të bërë përparim të shpejtë dhe të prekshëm në drejtim të përmbushjes së prioriteteve për reforma urgjente në kuadrin e kushtëzimit të themeluar, dhe në përputhje me konkluzionet e saj të saj të 16 dhjetorit 2014 dhe 21 prill 2015, Këshilli riafirmon vazhdimin e angazhimit të BE-së, përfshirë edhe përmes raportimit të rregullt nga ana e Komisionit dhe EEAS mbi situatën në vend, prioritetet e tjera siç janë reformat urgjente, dhe angazhimi i vendit në agjendën e BE-së, dhe në procesin e zgjerimit që burojnë nga statusi i saj i kandidatit. Këshilli mbetet i përkushtuar për këtë çështje dhe do ti rikthehet asaj në atë në muajt e ardhshëm.