Shpërndaje në:

Ministri i punëve të  brendshme ende nuk e ka lexuar raportin e Komisionit Evropian, ku  qartë thuhet se Drejtoria e Sigurimit dhe Kundërzbulimit në emër të pushtetit i kontrollon bartësit e funksionarëve të larta në Maqedoni. Gjatë vizitës së sotme në Kumanovë Mitko Çavkov megjithatë, tha se ka kuptuar diçka nga mediat rreth vërejtjeve.  Në pyetjet e Alsatit ai shtoi se të njëjta do të shqyrtohen.

“Akoma zyrtarisht nuk e kam marr atë raport. Por, sigurisht që jam njoftuar përmes mediave me një pjesë të rezultateve të tjera”, u shpreh Mitko Çavkov, Ministër i Punëve të Brendshme.

Ka shumë vërejtje për DSK-në çfarë do të ndërmerrni?

“Shikoni nga viti 2006 e  këndej në MPB janë bërë shumë reforma në organizim, në strukturë dhe në funksionimin e saj. Është bërë shumë dhe kjo është evidentuar përmes raporteve vjetore të BE-së të progresit që  Maqedonia realizon në atë pjesë ashtu që në kontekst të pyetjes suaj jemi të vetëdijshëm se kemi, dobësi të caktuara. Këto dobësi do të shqyrtohen, edhe pse shqyrtohen një periudhë më të gjatë, deri tani, mirëpo në mënyrë adekuate do të reagohet për eliminimin  mangësive të këtilla, me siguri proceseve të caktuara reformuese”, u përgjigj Çavkov.

Raporti për të cilin ministri thotë se zyrtarisht nuk e ka pranuar në opinion e publikoi personalisht eurokomesari Johanes Han edhe atë para 4 ditëve. Në të mes tjerash thuhet.
Për vëzhguesin e jashtëm duket se Drejtoria e Sigurimit dhe Kundërzbulimit punon në emër të pushtetit jashtë mandatit ligjor që t’i kontrollojë funksionarët e  lartë në administratën publike, prokurori, gjykatësit dhe kundërshtarët politik ku si pasojë ndryjnë në pavarësinë e gjyqësorit dhe institucioneve të tjera kombëtare”.

Më tej në raport thuhet se:

Skandali aktual tregon mosrespektim të etikës profesionale,  të parimeve bazë të menaxhimit të rrezikshëm dhe mungesën e njohjes së ndjeshmërisë së detyrave kundërzbuluese në kuadër të DSK-së. Lidhshmëria familjare në pozitat e larta dhe funksionarët e lartë në DSK si dhe në Prokurorinë publike krijojnë mjedis interesash”.

Në Raport ka edhe një sërë rekomandimesh emergjente sipas të cilëve DSK-së duhet t’i pamundësohet drejtpërdrejtë të kap sinjal, por edhe t’i merret monopoli mbi pajisjen për ndjekje të komunikimit. Përqendrimi i pushtetit në policinë sekrete në fakt theksohet edhe si shkak për tejzgjatjen e skandalit në Maqedoni.

Përveç për raportin e KE-së, Çavkov foli edhe për hetimin e ngjarjes së Kumanovës më 9 dhe 10 maj. Sipas tij polica ka bërë pjesën e saj dhe pritet që edhe të njëjtën ta bëjë edhe prokuroria publike.

“Pra ne si MPB pjesën tonë të aktiviteteve e kemi mbaruar. Me zbatimin e ekspertizës në vendngjarje me të cilën udhëhiqte Prokuroria publike, janë marrë dhe siguruar të gjitha gjurmët si dëshmi për ngjarjen. Tani pritjet tona sikurse edhe tuajat janë që Prokuroria publike në një proces gjyqësor efektiv dhe transparent t’i zbardh të gjitha rrethanat e ngjarjes së Kumanovës”, tha Mitko Çavkov ministër i MPB-së.
.
A ka kërkesa  në MPB për hetim ndërkombëtar?

“Nuk ka kërkesa, dhe sipas sime të thellë nuk ka nevojë për hetim ndërkombëtar për këtë rast”, u përgjigj Çavkov.

Në një pyetje të gazetarëve për motivet e grupit të Kumanovës por edhe për informacionet, për kontakte mes udhëheqësve të grupit dhe të punësuarve në shërbimet sekrete Çavkov përsëri tha se hetimi është në Prokurorinë publike dhe gjithçka do të dihet përmes, procedurës gjyqësore. Ai shtoi se njëri prej motiveve të grupit të armatosur ka qenë destabilizimi i shtetit. Për kontaktet eventuale mes të punësuarve në shërbimet sekrete të Maqedonisë dhe liderit të grupit të Kumanovës Alsat M edhe sot bëri pyetje në Agjencinë e Inteligjencës dhe në Kabinetin e presidentit Ivanov. Nga të dyja instiucionet nuk ka përgjigje edhe pse presidenti në intervistë para disa ditëve deklaroi se nuk kanë se çfarë të fsheh në lidhje me rastin e Kumanovës.